inside
Häufige Fragen Fachpartner

Základy

Vše o úvahách při nákupu radiátoru...

Kdo mi může dále pomoci, když můj radiátor nefunguje správně?

Věnujte pozornost našim upozorněním v návodu k obsluze. Pokud jste po kontrole popsané funkce nebyli úspěšní, vyplňte, prosím, pro vyžádání pomoci formulář pro servisního technika (v případě reklamace nezapomeňte číslo zakázky)

Povrchy a barvy

Vše o vzhledu radiátoru...

V jakých barvách si mohu zakoupit svůj zvolený radiátor?

Radiátory Arbonia jsou ve všech možných barvách. RAL, NCS a naše trendové barvy „New Inspirations“ jsou k dostání, stejně jako každá jiná požadovaná barva. Příklady najdete v našem vzorníku barev, nebo se obraťte na nás!

Dostanu příslušenství Arbonia pouze v barvě RAL 9016?

Ne, příslušenství, jako například nástěnné konzoly nebo držáky, jsou zpravidla k dostání také v požadované barvě. Zeptejte se nás.

Co znamenají v barevném vzorníku Arbonia označení AF, CF a SF?

AF (All Finish) = standardní bílá RAL 9016

CF (Color Finish) = zvolené barvy RAL/NCS nebo barvy na přání

SF (Super Finish) = barvy na přání

Elektrický provoz

Vše o elektricky poháněných radiátorech... 

Jaké radiátory Arbonia mohou být poháněné i elektricky?

Veškeré výrobky kromě modelu Entreetherm a konvektorů Vám při zohlednění minimálních rozměrů můžeme nabídnout také jako elektrické.

Jsou v nabídce společnosti Arbonia radiátory, které mohou být poháněné jak elektricky, tak také prostřednictvím centrálního vytápění?

Ano. Společnost Arbonia nabízí mnoho modelů také v takzvaném smíšeném provozu. Naši poradci na vnitřním oddělení Vám ochotně sdělí podrobnější informace.

Technické informace

Vše o funkci radiátoru...

Musím před výměnou ventilu vypustit vodu z topení?

Ne, stačí, když příslušný radiátor zbavíte tlaku. Toho dosáhnete zavřením připojovacích tvarovek (přívod a zpátečka).

Může dojít k poškození radiátoru mrazem?

Každý rok v zimě je to stejné. Množí se hlášení o radiátorech, které náhle vykazují deformace nebo jsou netěsné. Právě v prostorech, kde teplota místnosti klesá pod bod mrazu. K těmto prostorům patří garáže, sklepy, ložnice, pokoje pro hosty a podkroví. Ale i nesprávně pochopené poznatky k úspoře nákladů uživatele mohou vést k těmto problémům. A to tehdy, když uživatel radiátor vypne na termostatickém ventilu nebo úplně vypne celé topné zařízení.

Jak poznám poškození způsobené mrazem?

Každý víme, jak to dopadne, když vložíme do mrazicí přihrádky láhev plnou vody. To samé se stane v topném zařízení. Voda se při zmrznutí roztahuje. Protože ale ve zcela naplněném radiátoru není místo pro roztahování, vytvoří se extrémní tlak. Tento tlak může činit dokonce více než 50 bar. U typického poškození mrazem je radiátor nerovnoměrně zdeformovaný. Nejčastěji na horním a/nebo dolním vodním kanálu. Dále často dojde k vytvoření trhlin v povrchové úpravě a okrouhlých oprýsknutí povrchové vrstvy nad svařovacími body. Také netěsnosti po rozmrznutí nejsou ničím neobvyklým.

Jak zabráním poškození mrazem?

Nejdůležitější zásada je: Nikdy během topné periody topení nevypínejte! To platí také v případě delší nepřítomnosti. Moderní regulace topení jsou vybaveny nastavením na provoz s ochranou proti zamrznutí, resp. redukovaný provoz. Také termostatické ventily Vašich radiátorů by v zimě neměly být úplně zavřené. Jako regulace topení jsou taktéž vybaveny nastavením na ochranu proti zamrznutí. Bližší informace najdete v návodu k obsluze Vašeho topného zařízení.

Kde se v mém topném zařízení tvoří zvuky?

Zvuky v radiátorech mohou mít mnoho příčin. Rozlišujeme mezi zvuky, které vznikají v radiátoru, které např. přenáší vedení potrubí a v radiátoru dojde k jejich zesílení. Zvuky v topném zařízení se vyskytují pouze za provozu. Pokud se tyto zvuky vyskytují i mimo topnou periodu, je možné vycházet z toho, že příčinou jsou např. údery do radiátoru nebo vedení potrubí. Za provozu jsou radiátory samotné zřídka příčinou zvuků. Radiátor o délce 1 m se roztahuje při teplotě 50 °C o pouhých 0,5 mm. A i kdyby nebyly namontované zvukově izolační vložky konzol, není ani toto dostačujícím důvodem pro vznik zvuků. Odborník často vyhledá příčinu rychle podle zvuku.

  • klepání (nejčastěji krátce před zavřením ventilu) zpravidla poukazuje na záměnu přívodu a zpátečky.
  • šumění nebo pískání: příliš vysoký tlakový rozdíl kvůli příliš velkému čerpadlu nebo stupni čerpání, bez hydraulického vyrovnání.
  • bublání: vzduch v radiátoru.
  • tikání: napětí ve vedeních potrubí, těžce se otáčející termostatické ventily.