inside
Frau mit Laptop - Häufige Fragen Bauherren

Základy

Můj radiátor Arbonia...

 

Mohu si svůj zvolený radiátor zakoupit přímo u společnosti Arbonia?

Ne. Jako koncový zákazník obdržíte naše výrobky výhradně prostřednictvím kvalifikovaného topenáře. Ten vám ochotně předloží nabídku. Přímé objednání z výrobního závodu není možné!

Kdo mi může dále pomoci, když můj radiátor nefunguje správně?

Věnujte pozornost našim upozorněním v návodu k obsluze. Pokud jste po kontrole popsané funkce nebyli úspěšní, spojte se, prosím, s Vaším odborným topenářem pro odsouhlasení dalších opatření.

Povrchy a barvy

Vše o vzhledu radiátoru...

 

Jak mám o svůj radiátor pečovat?

Doporučujeme čistit Váš radiátor vlhkou tkaninou. Nepoužívejte silné čisticí prostředky ani chemické materiály, protože tyto látky mohou poškodit povrch výrobku! Společnost Arbonia má navíc v sortimentu příslušenství čisticí nástroje.

V jakých barvách si mohu zakoupit svůj zvolený radiátor?

Radiátory Arbonia jsou ve všech možných barvách. RAL, NCS a naše trendové barvy „New Inspirations“ jsou k dostání, stejně jako každá jiná požadovaná barva. Příklady najdete v našem vzorníku barev, nebo se obraťte na nás!

Elektrický provoz

Vše o elektricky poháněných radiátorech...

Jaké radiátory Arbonia mohou být poháněné i elektricky?

Veškeré výrobky kromě modelu konvektorů Vám při zohlednění minimálních rozměrů můžeme nabídnout také jako elektrické. Nechte si poradit od našich technických poradců při výběru správného otopného tělesa a topné tyče.

Proč se můj elektricky poháněný radiátor zahřeje pouze částečně?

Radiátor není naplněn teplonosným médiem úplně, aby se topná kapalina při zahřátí mohla roztáhnout. Vzduch se shromažďuje v horních prvcích. Proto je zcela normální, že se v nejhořejší části tolik nezahřívá. Elektrický radiátor funguje na základě gravitace. Z tohoto důvodu se teplota povrchu radiátoru postupně snižuje směrem shora dolů. Úplně dole zůstává studený. Radiátor a výkon topné tyče jsou navzájem přizpůsobeny, a tím je vždy zajištěn teplotní výkon.

Jsou v nabídce společnosti Arbonia radiátory, které mohou být poháněné jak elektricky, tak také prostřednictvím centrálního vytápění?

Ano. Společnost Arbonia nabízí mnoho modelů také v takzvaném smíšeném provozu.

Jakou třídu ochrany mají topné tyče společnosti Arbonia?

Třídu ochrany IPX4 (stříkající voda)

Technické informace

Vše o funkci radiátoru...

Jak poznám poškození způsobené mrazem?

Každý víme, jak to dopadne, když vložíme do mrazicí přihrádky láhev plnou vody. To samé se stane v topném zařízení. Voda se při zmrznutí roztahuje. Protože ale ve zcela naplněném radiátoru není místo pro roztahování, vytvoří se extrémní tlak. Tento tlak může činit dokonce více než 50 bar. U typického poškození mrazem je radiátor nerovnoměrně zdeformovaný. Nejčastěji na horním a/nebo dolním vodním kanálu. Dále často dojde k vytvoření trhlin v povrchovém potahování a okrouhlých oprýsknutí povrchové vrstvy nad svařovacími body. Také netěsnosti po rozmrznutí nejsou ničím neobvyklým.

Jak zabráním poškození mrazem?

Nejdůležitější zásada je: Nikdy během topné periody topení nevypínejte! To platí také v případě delší nepřítomnosti. Moderní regulace topení jsou vybaveny nastavením na provoz s ochranou proti zamrznutí, resp. redukovaný provoz. Také termostatické ventily Vašich radiátorů by v zimě neměly být úplně zavřené. Jako regulace topení jsou taktéž vybaveny nastavením na ochranu proti zamrznutí. Bližší informace najdete v návodu k obsluze Vašeho topného zařízení

Kde se v mém topném zařízení tvoří zvuky?

Zvuky v radiátorech mohou mít mnoho příčin. Rozlišujeme mezi zvuky, které vznikají v radiátoru, které např. přenáší vedení potrubí a v radiátoru dojde k jejich zesílení. Zvuky v topném zařízení se vyskytují pouze za provozu. Pokud se tyto zvuky vyskytují i mimo topnou periodu, je možné vycházet z toho, že příčinou jsou např. údery do radiátoru nebo vedení potrubí. Za provozu jsou radiátory samotné zřídka příčinou zvuků. Radiátor o délce 1 m se roztahuje při teplotě 50 °C o pouhých 0,5 mm. A i kdyby nebyly namontované zvukově izolační vložky konzol, není ani toto dostačujícím důvodem pro vznik zvuků.

  • Klepání (nejčastěji krátce před zavřením ventilu) zpravidla poukazuje na záměnu přívodu a zpátečky.
  • Šumění nebo pískání: Příliš vysoký tlakový rozdíl kvůli příliš velkému čerpadlu nebo stupni čerpání, bez hydraulického vyrovnání.
  • Bublání: Vzduch v radiátoru.
  • Tikání: Napětí ve vedeních potrubí, těžce se otáčející termostatické ventily.