inside
PRO ODBORNÉ PARTNERY
Oranger Bauhelm auf Planunterlagen

Servisní služby pro odborné partnery Vaše celoplošná podpora u nových projektů.

Architekten mit Modell in Besprechung

Right to the point.

Společnost Arbonia ručí za naprosto přesná řešení v oblasti vytápění, chlazení a větrání. Nabízíme vysoce kvalitní komponenty, které lze na míru integrovat do stávajících systémů. Společnost Arbonia přitom díky své trvalé snaze o dokonalost zaručuje splnění nejvyšších očekávání zákazníka. Základem toho jsou švýcarské kořeny, mravy a symbióza domácích trhů Švýcarska a Německa, které jsou symbolem vysoké míry vědomí kvality, důvěryhodnosti, síly inovací, disciplíny, organizace a spolehlivosti.

Arbonia partner Vaše kontakty na jeden pohled.

Richter + Frenzel s.r.o.

U Technoplynu 1572/1

198 000 Praha 9 - Kyje

Tel.: 220 301 301 - 6

Fax: 220 301 901 - 2

Mail: nabidky@r-f.cz

THERMOQUELL CZ s.r.o.

K Cihelně 425

190 14 Praha 9

Tel.: 286 853 990

Fax: 286 850 585

Mail: info@tq.cz

PECHASAN s.r.o.

Písecká 1115

386 01 Strakonice 1

Tel.: 383 411 511

Fax: 383 411 512

Mail: obchod@pechasan.cz

GIENGER CENTRON s.r.o.

U Rakovky 1254/20

148 00 Praha 4 - Kunratice

Tel.: 244 118 211

Fax: 244 118 299

Mail: info@gienger-centron.cz

GIENGER BOHEMIA s.r.o.

Mostecká 157

362 32 Karlovy Vary

Tel.: 353 339 000

Fax: 266 039 213

Mail: sebold.kv@gienger-bohemia.cz

BUDERUS obchodní divize Praha

Prumyslová 372/1

108 00 Praha 10

Tel.: 272 191 104

Fax: 272 700 618

Mail: velkoobchod@buderus.cz

Kalendář akcí Veletrhy, události & další...

Prohlášení o vlastnostech CE Ochrana zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí.

Nové nařízení o stavebních výrobcích (BauPVO 305/2011)

Od 1. července 2013 nové Nařízení o stavebních výrobcích zcela nahradilo Směrnici Rady o stavebních výrobcích (BauPVO) platnou od roku 1989 (BPR). Jako evropské nařízení je bezprostředně platné ve všech členských státech. Jeho uplatnění v národním právu není nutné. Nařízení o stavebních výrobcích BauPVO upravuje podmínky pro uvedení stavebních výrobků na trh a jejich poskytování na trhu a stanovuje požadavky na Prohlášení o vlastnostech a označení CE.

Stavební výrobky, které jsou uváděny na trh od 1. července 2013, musí splňovat Nařízení o stavebních výrobcích. „Uvedením na trh“ je míněno první uvedení stavebního výrobku na evropský trh výrobcem, jeho zmocněncem nebo dovozcem.

Nařízení o stavebních výrobcích (BauPVO) se od dosavadní směrnice o stavebních výrobcích liší především v Prohlášení o vlastnostech, označení CE a hodnocení a kontrole stálosti vlastností.

Označení CE je nutno umístit na výrobek na základě Prohlášení o vlastnostech, ve kterém musí být uvedeny vlastnosti výrobku a jeho podstatné parametry. Jaké parametry stavebního produktu jsou podstatné, vychází z harmonizovaných technických specifikací a vztahují se k zákonným požadavkům, které jsou stanoveny členskými státy v souvislosti se splněním základních požadavků na stavební konstrukce. Tak může být například pevnost otopných těles v tlaku podstatným parametrem, jehož splnění patří k základním požadavkům a slouží ochraně objektu a jeho uživatelů. Parametry stavebního výrobku, které nevycházejí z některého zákonného požadavku (např. barevné řešení), nejsou součástí Prohlášení o vlastnostech a označení CE.

Účinností Nařízení o stavebních výrobcích se mění význam označení CE. V budoucnu jím bude výrobce dokumentovat, že přebírá odpovědnost za shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v Prohlášení o vlastnostech a za splnění všech příslušných evropských právních předpisů. Všechny stavební výrobky, pro které výrobce vystavil Prohlášení o vlastnostech, musí mít označení CE. Označení CE musí být podle možnosti umístěno na samotném stavebním výrobku, etiketě nebo obalu.

Ke konfigurátoru  

Často kladené dotazy Často kladené dotazy kompetentně zodpovězené našimi odborníky...

Máte dotazy?

Zde najdete odpovědi k oblastem:

  • základy
  • povrchy a barvy
  • elektrický provoz
  • technické informace