inside
SPOLEČNOST
Luftaufnahme Arbonia-Werk, Stribro (CZ)

Kvalita jako pravidlo Před více než 60 lety...

Die Geschichte von Arbonia / Arbonia Loo im Wandel der Zeit

Nabízet lidem "hřejivá řešení" v pravém slova smyslu - to byl pro oba zakladatele značky Arbonia zvláštní impulz. Spolehlivostí, vědomím důležitosti kvality, precizností, efektivitou, bezpečností a sílou inovace. Tyto ctnosti se staly zárukou jedinečného úspěchu. Vždy je optimálně splnit, to je základem našich ctností.

Tak se společnosti Arbonia daří trvale a na vysoké úrovni plnit očekávání zákazníků ve veřejné a průmyslové výstavbě, úspěšně dále vyvíjet výrobky a vyhovět tak aktuálním a budoucím nárokům trhu. Od svého založení před více než 60 lety sleduje společnost Arbonia ambiciózní cíl: přesné, perfektní řešení, když jde o vytápění, chlazení a větrání.
S každým ze svých výrobků se společnost Arbonia této dokonalosti přibližuje o další kousek.

V roce 1991 došlo k založení společnosti Arbonia Riesa, a tím k zahájení výroby článkových radiátorů a konvektorů. Na ploše 160 000 m² bývalého areálu ocelárny saského města vznikl moderní závod, ve kterém bylo v časech s objemnou výrobou zaměstnáno více než 500 zaměstnanců. V roce 1992 se výroba rozšířila o výrobu topných stěn. Následně byla v roce 1994 uvedena do provozu automatická výroba koupelnových radiátorů. V roce 2010 byla výroba přestěhována do českého výrobního závodu ve Stříbře. Dnes je odbyt, zákaznický servis a marketing ve městě Riesa.

V roce 2016 slaví společnost 25 let své existence!

Arbonia Unternehmen Standort Glaubitz

Kvalita a životní prostředí Dodržujeme princip udržitelného rozvoje!

Divize Topná a sanitární technika společnosti Arbonia AG řídí své aktivity v souladu s principy udržitelného rozvoje. Svým úsilím na poli kvality, ekologie a bezpečnosti divize přebírá svůj díl odpovědnosti vůči svým partnerům a vytváří podmínky pro spokojenost zákazníků a dlouhodobý hospodářský úspěch.

Cílem tohoto vývoje jsou výrobky šetrné k přírodním zdrojům jak při výrobě, tak při pozdějším provozu. Usilujeme o nekompromisní zaměření na přání a potřeby našich zákazníků při vysoké míře novátorství a spolehlivém zajištění kvality.

Všichni zaměstnanci společně nesou zodpovědnost za naše výrobky i procesy. Proto je pověřujeme zodpovědnými úkoly a systematicky v nich posilujeme povědomí o bezpečnostních, ekologických a kvalitativních aspektech našich výrobních procesů, výrobků i služeb. Naši pracovníci si osvojují adekvátní postupy zejména díky přiměřené informovanosti, instruktážím a školením. Díky systematickému osobnímu i odbornému rozvoji dosahujeme napříč podnikovou hierarchií týmového ducha, aktivity, loajality i vynikajících znalostí trhu, výrobních metod a produktů.

Naše výrobky, výrobní procesy i pracovní metody utváříme tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost zaměstnanců, zákazníků, uživatelů ani životního prostředí. Zákonem stanovené požadavky považujeme za minimální. Společně s úřady a organizacemi vytváříme koncepce, plány pro nouzové situace a další opatření na ochranu zaměstnanců, veřejnosti a životního prostředí.

Zavazujeme se stanovením vhodných cílů a opatření k nepřetržitému zlepšování našich služeb a efektivnosti systému managementu. Míru dosahování cílů a zbytková rizika pravidelně vyhodnocujeme na základě ukazatelů z oblasti kvality, ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

V rámci integrovaného managementu přírodních zdrojů průběžně evidujeme a analyzujeme naše materiálové toky. Na základě toho neustále přijímáme opatření pro zvýšení efektivity využívání materiálů a míry recyklace a rovněž pro snížení množství odpadu a spotřeby energie. Likvidace odpadů probíhá v rámci stanovené koncepce.

Smluvní partnery zapojené do celého řetězce dodávek a likvidace odpadů vyzýváme k aplikaci našich standardů v oblastech kvality, ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a podporujeme je při tom.

Bezpečnost Jste pro nás důležití.

Bezpečnost má pro společnost Arbonia ve prospěch našich zákazníků velký význam.
Společnost Arbonia proto přepracovala sortiment upevňovacích prvků radiátorů podle směrnice VDI 6036. Směrnice VDI 6036 je nástroj bezpečnosti výrobku a definuje minimální požadavky na bezpečnost upevnění radiátorů. S inovací/optimalizací upevnění Arbonia jsou tyto v souladu se směrnicí a odpovídají nejnovějšímu stavu technického vývoje. Navíc k vysokému stupni bezpečnosti má aktuální sortiment upevňovacích prvků také výrazné výhody pro jednoduchou, rychlou montáž, a také možnosti kombinací, které šetří náklady.

Piktogramm Garantie / Sicherheit

Kalendář akcí Veletrhy, události & další...

Značka Arbonia Znalosti, průzkum, zážitky.

Icon: Wissen
Icon: Erkunden
Icon: Erleben